Anuloidy - HVT

 

Anuloidy - použití

 

Anuloid je hydraulický vyrovnávač tlaků slouží pro hydraulické oddělení kotlového okruhu od okruhu spotřeby, tj. od okruhu topení, ohřevu TUV, vzduchotechnických soustav, příp. od okruhu dodávky tepla pro technologii. Instalací HVT se hydraulicky oddělí dynamické tlakové síly vyvozené oběhovými čerpadly jednotlivých okruhů. Je řešen pro provozní tlaky do 0,6 nebo 1,6 MPa a teploty do 110 o C.

 

Popis činnosti

V ustáleném stavu pracuje anuloid tak, že do horní části proudí ohřátá voda z kotle a přímo protéká protilehlým hrdlem do soustavy. Do spodní části přichází ochlazená vratná voda ze soustavy, která protilehlým hrdlem odchází do vratné větve kotlového okruhu. Ve vlastním tělese anuloidu, tj. mezi oběma dvojicemi hrdel, pak přijde k pravidelnému rozložení teplotního gradientu v jednotlivých vrstvách vody, která je prakticky v klidu. V neustáleném stavu, kdy přijde v kotlovém okruhu nebo v soustavě k porušení tlakové stability, dojde v tělese anuloidu k porušení teplotního gradientu a k propojení přívodní a vratné větve. V horní části anuloidu je odvzdušňovací ventil. Ve spodní části je kulový kohout pro odkalení anuloidu.

 

Obsluha a údržba

Obsluha anuloidu spočívá při cyklickém odkalování v pravidelném provádění této činnosti. Průběžně je nutné kontrolovat vodotěsnost spojů a činnost odvzdušňovacího ventilu.

Rozměry

TYP DN D A B B1 C C1 H L Q P E
HVT 25 / x 25 50 - 80 280 92 267 340 260 1 24 -
HVT 32 / x 32 65 - 100 360 116 344 440 280 1,6 40 -
HVT 40 / x 40 80 - 120 440 140 420 540 300 2,4 60 -
HVT 50 / x 50 100 400 150 550 175 525 670 320 4 90 I
HVT 65 / x 65 150 400 180 780 212 747 930 360 8 180 II
HVT 80 / x 80 200 400 240 940 280 900 1140 400 12 280 III
HVT 100 / x 100 200 450 260 1060 310 1010 1280 420 20 450 IV
HVT 125 / x 125 250 450 300 1300 362 1237 1540 520 30 700 V
HVT 150 / x 150 300 450 360 1560 435 1485 1800 620 50 1200 VI
HVT 200 / x 200 400 500 450 2050 550 1950 2350 740 100 2400 VII
HVT 250 / x 250 500 500 540 2540 665 2415 2900 860 160 4000 -
HVT 300 / x 300 600 500 640 3040 790 2890 3480 960 250 5600 -

Anuloid (HVT)

 

Q - maximální průtok vm 3 / hod.
P - max. výkon kotle v kW
E - ekvivalent jiných výrobců
HVT od DN40 výše dodáváme s pevnýma nohama.
V objednávce je potřeba uvést typ (průměr potrubí DN), teplotu a tlak.